Sikkerhetskontrollspørsmål Kl B

Sikkerhetskontrollspørsmål Kl B

Nummer 1

1.     Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra?

2.     Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Svar:

1.      Se/vis i vognkort.

2.      Veggrep på forhjulene blir redusert, kursstabilitet blir redusert og bremselengde økes. Blendingsfare.

 

Nummer 2

1.     Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen?

2.     Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last i bilen?

Svar:

1.       Se/vis i vognkort, regnes ut ca.

2.       Kjøreegenskaper, bremselengde og blendingsfare.

 

Nummer 3

1.     Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhenger bak denne bilen ha når fører har førerkort

klasse B?

2.     Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

Svar:

1.      Se/vis i vognkort. Førerkort forskriften Ulovlig.

2.      Får redusert veigrep, kursstabilitet reduseres, lengre bremselengde, og blendingsfare

 

Nummer 4

1.     Kontroller om bremsekraftforsterker virker!

2.     Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret

Svar:

1.      Utfør kontroll.

2.       Som regel ikke forsvarlig da det gir nedsatt bremseeffekt. Samt at pedalen blir veldig tung.

 

Nummer 5

1.     Kontroller bremsevæskenivået!

2.     Hva vil du gjøre hvis bremsevæskenivået er for lavt?

Svar:

1.      Visuell kontroll i beholder.

2.      Det kan være slitte bremseklosser, trenger kanskje mer væske, kan være lekkasje, Oppsøk verksted!

 

Nummer 6

1.     Kontroller om bremsene har skjevtrekk!

2.     Hva kan årsak til skjevtrekk være?

Svar:

1.      Kjøre mellom 30 og 40 km/t rett frem og bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal gå rett.

2.      Feil ved bremsene, slitasje. Oppsøk verksted

 

Nummer 7

1.     Kontroller at varsellampa for tokrets bremsesystem virker!

2.     Hva vil du gjøre hvis lampa begynner å lyse under kjøring?

Svar:

1.      Identifiser lampen Få den til å lyse/slukke. Start motor. Ta av/på håndbrekk.

2.      Stanse, finne eventuell årsak, System virker kanskje ikke, lite bremsevæske, teknisk feil eller defekt styreenhet

 

Nummer 8

1.     Kontroller at varsellampa for ABS bremsene virker!

2.     Er det forsvarlig å kjøre videre dersom varsellampa begynner å lyse under kjøring?

Svar:

1.      Identifiser lampen, få den til å lyse og slukke. Denne skal lyse når motor er i gang og slukker automatisk etter noen sekunder.

2.      Ja, men feil bør rettes.

 

 

Nummer 9

1.     Hva er riktig lufttrykk i forhjulene til denne bilen?

2.     Kontrollerer lufttrykk i forhjul

Svar:

1.      Se i instruksjonsboken, eller spesielt merke i dør eller tank lokk.

2.      Visuell eller med lufttrykkmåler

Nummer 10

1.     Kontroller om begge forhjulene på denne bilen har nok mønsterdybde!

2.     Hva er krav på vinter og sommerdekk?

3.     Hva er risiko ved å kjøre med for liten dybde?

Svar:

1.      Visuell kontroll, eventuelt med dybdemåler.

2.      Vinter 3 mm sommer 1,6 mm.

3.      Dårlig veigrep, økt fare for vannplaning

 

Nummer 11

1.     Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

2.     Kontroller dekkdimensjon på forhjul

       Svar:

1.      Se i vognkortet.

2.      Visuell kontroll

 

Nummer 12

1.     Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?

2.     Kontroller at bakdekkene har riktig bæreevne!

Svar:

1.      Se i vognkort.

2.      Visuell kontroll.

 

 

Nummer 13

1.     Kontroller dekk og felger for skader!

2.     Hva er de mest vanlige skader?

3.     Kontroller dekkslitasje på forhjul.

4.     Hva forteller dekkslitasje deg?

Svar:

1.      Visuell kontroll.

2.      Rift i dekksiden, bulker i felg kan gi ustabilitet, bobler i siden på dekk (forsterkninger er da redusert)

3.      Visuell kontroll.

4.      Lite lufttrykk, blir slitt på sider, mye lufttrykk blir slitt på midten. Kun på en side, kan være skjev forstilling. 

 

 

Nummer 14

1.     Kontroller at alle bremselys virker.

2.     Er det forsvarlig å kjøre hvis de ikke virker?

Svar:

1.      Visuell kontroll, speile bilen bak, eller sett pinne på bremsen.

2.      Nei. Finn feilen, sikring eller pære?

 

Nummer 15

1.     Kontroller at nødsignallysetet virker.

2.     I hvilke situasjoner er det riktig og viktig å bruke nødsignalet?

3.     Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallys?

 Svar:

1.      Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen.

2.      Ved nødstopp for å markere bil og situasjon.

3.      Fjernlys. Vil minske effekten av nødlys

 

Nummer 16

1.      Kontroller at nærlyset virker og er riktig innstilt.

2.      Hvilke ulemper kan det ha å ha disse feil innstilt?

Svar:

1.      Slå på lysene, kjør inn mot en vegg eller visuell kontroll.

2.      Blending, siktstrekning

 

 

Nummer 17

1.     Kontroller at kurve/tåkelyset virker.

2.     Hvilke ulemper kan det ha om disse blir brukt feil?

Svar:

1.      Slå på lysene, visuell kontroll.

2.      Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk

 

Nummer 18

1.     Kontroller av tåkebaklys virker.

2.     Hvilke ulemper kan det ha om disse brukes feil?

Svar:

1.      Slå på, visuell kontroll.

2.      Sterkt blendende, særlig i tett og saktegående kø

 

Nummer 19

1.     Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker.

2.     I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden?

Svar:

1.      Visuell kontroll.

2.      Ved parkering i mørket uten andre lyskilder.

 

Nummer 20

1.     Kontroller at styringen er i orden.

2.     Hva kan være årsak til at bilen drar til en av sidene?

Svar:

1.      Rattutslag til begge sider, sjekk dødgang styring maks 2-3cm, selvoppretting av styre, ulyder og om bilen er retningsstabil.

2.      Kan være feil på forstilling, eller forskjellig lufttrykk.

 

Nummer 21

1.     Kontroller at servostyringen virker.

2.     Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker?

Svar:

1.      Start motor med rattbevegelse, kjenne at styringen går lett.

2.      Ja men styringen blir tung, elektromagnet styring kan bli ødelagt.

 

 

Nummer 22

1.     Kontroller at bilen er retningsstabil.

2.     Hva kan være årsak til at den trekker til siden?

Svar:

1.      I fart, ca. 30 km/t, løst rattgrep, bilen skal gå rett frem.

2.      Kan være feil lufttrykk, eller feil i forstilling.

 

Nummer 23

1.     Kontroller at varsellampa for kollisjonsputa virker.

2.     Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har kollisjonsputer?

Svar:

1.      Utføres. Slå på tenning, lyset skal lyse og så slukkes.

2.      Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.

 

Nummer 24

1.     Kontroller motoroljenivå.

2.     Vis påfyllingsstedet for motoroljen

Svar:

1.      Skal være mellom minimum og maksimum på peilepinne til motorolje.

2.      Vis i motorrommet

 

Nummer 25

1.     Finn frem refleksvesten.

2.     Hvordan vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

Svar:

1.      Utføres.

2.      Godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd: 150m Innenfor tettbygd: vurder svaret.

 

 

 

 

 

Nummer 26

1.     Kontroller alle bilbeltene.

2.     Hva er risiko ved å bruke bilbelter med slappe ruller?

Svar:

1.      Visuell kontroll, slitasje, skader, funksjonskontroll lås/ruller.

2.      Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt

 

Nummer 27

1.     Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes effektivt.

2.     Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Svar:

1.      Vifter opp i frontrute, temperatur opp. Varmetråder i bakrute og speil.

2.      Behagelig temperatur

 

 

Nummer 28

1.     Vis hvordan du vil fjerne dugg og is fra bakruta¨

2.     Vis hvordan du vil fjerne dugg og is fra speilene

Svar:

1.      Utføres. Trykk på knapp «varmetråder bakrute».

2.      Ofte samme knapp som bakrute, eventuelt egen

 

Nummer 29

1.     Kontroller at batteriet sitter fast.

2.     Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Svar:

1.      Utføres. Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg.

2.      Det kan være batterisyresøl og det kan føre til kortslutning

 

Nummer 30

1.     Kontroller at lydhornet virker.

Svar:

1.      Utføres

 

Nummer 31

1.     Kontroller om vindusviskere virker på alle forskjellige hastigheter.

2.     Hva kontrollerer du på pussebladene?

Svar:

1.      Prøve alle trinn.

2.      Slitasje, sår, løs gummi, striper på frontruta.

 

Nummer 32

1.     Kontroller at vindusspyleren virker.

2.     Vis påfyllingssted for spylevæske

Svar:

1.       Utføres.

2.      Vis beholder under panseret

 

Nummer 33

1.     Finn varseltrekant og monter denne skikkelig

2.     Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den ifra deg?

Svar:

1.      Utføres.

2.      Monter den ved bilen, Gå med reflekssiden av varseltrekant fremover for å vise deg selg (og ha på vest)

 

Nummer 34

Vis i hvilken stilling lysbryter skal stå i for at baklysene skal lyse når du kjører

Under hva slags kjøreforhold er det viktig at baklysene er på?

1.     Utføres

2.     Ha kjørelysene på alltid for å synliggjøre meg, men særlig viktig i mørket og under vanskelige siktforhold

        som i tunnel, regn, tåke, snø

 

Nummer 35

1.     Vis hvor jekken ligger.

 

1.    Utfør, eller redegjør for denne bilens utrustning, lappesaker/kompressor/jekk

 

Nummer 36

1. Hvordan stiller du inn rattet?

2. Hva er risiko med å ikke stille inn rattet rett?

1: Utfør

2. Feil sittestilling, anstrengte skuldre og rygg. Kan miste utsikt og innsyn på

instrumentpanel. Kan hindre bevegelse ved rattutslag

 

Nummer 37

1.     Redegjør for taklast, begrensninger, utfordringer m.m

Svar: Se i vognkort, feil last, bevegelse ved oppbremsing, stabilitet i svinger

 

Ta kontakt

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

BV Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer