Avbestilling av timer/kurs

Avbestilling av timer/kurs

Avbestilling av timer må skje innen kl 12 virkedagen før for å unngå å måtte betale for den. 

For kurs og obligatoriske deler er fristen 1 uke før

Husk å få tilbakemelding på din avbestilling for at den skal være gyldig

Ved sykdom o.l. ønsker vi legeerklæring.

Ta kontakt